Giới thiệu tổng quan

Trung tâm Thông tin và Dịch vụ xây dựng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng, được thành lập theo Quyết định số 182/2005/QĐ-UB ngày 30/9/2005 của UBND thành phố và hoạt động theo Quyết định số 600/QĐ-SXD-TCCB ngày 06/08/2012 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm thông tin và dịch vụ xây dựng.

Là đơn vị sự nghiệp công lập, Trung tâm chịu sự điều chỉnh của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.Đối tác COSIC

Bản quyền © 2010. TRUNG TÂM QUẢN LÝ NHÀ VÀ GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG. Giữ toàn quyền
Địa chỉ: 255 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh   |   ĐT: (028) 6.6815.185
E-mail: info@cosic.vn | Website: www.cosic.vn

Trên cùng
Designed by