Lĩnh vực hoạt động


1. Khảo sát địa hình

Đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí phục vụ công tác giao – thuê đất, lập các loại bản vẽ phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình, quyền sử dụng đất; quan trắc lún, nghiêng, dịch chuyển và định vị công trình.

 

2. Khảo sát địa chất

Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, thí nghiệm tính chất cơ lý mẫu đất, mẫu nước.

 

3. Kiểm định

- Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế - dự toán - tổng dự toán;

- Kiểm định chất lượng công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;

- Quản lý dự án;

- Giám sát công trình;

- Đánh giá chất lượng công trình, định giá tài sản, định giá bất động sản.

 

4. Quy hoạch kiến trúc

- Thiết kế quy hoạch bao gồm:

+ Quy hoạch chung.

+ Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 và 1/500.

- Thiết kế công trình bao gồm:

+ Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư xây dựng.

+ Thiết kế kỹ thuật.

 

5. Tư vấn pháp lý

Tư vấn và thực hiện các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực xây dựng nhà- đất (xin phép xây dựng, hoàn công, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất…), định giá bất động sản.

 

6. Thông tin- lưu trữ

- Quản lý, và khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ chuyên ngành xây dựng; thực hiện sao y, trích lục các hồ sơ, tài liệu thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng;

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng; xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành về nhà ở và các công trình xây dựng khác; tài liệu khảo sát địa chất công trình…

Các loại tài liệu lưu trữ chính đang quản lý, khai thác sử dụng:

+ Giấy phép xây dựng trước năm 1975 (gồm ba Khu vực Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định).

+ Giấy phép xây dựng, biên bản hoàn công, biên bản kiểm tra công trình hoàn thành sau năm 1975 về sau do Sở Xây dựng và Văn phòng Kiến trúc sư trưởng cấp.

+ Hồ sơ giám định - thẩm kế, duyệt dự toán, đấu thầu.

+ Hồ sơ duyệt thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán, thẩm định thiết kế cơ sở, phê duyệt dự án phát triển nhà, dự án đầu tư xây dựng nhóm B-C.

+ Hồ sơ chứng chỉ hành nghề xây dựng.

+ Hồ sơ quản lý nhà, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.

+ Tài liệu đạt giải cuộc thi thiết kế chung cư điển hình.Đối tác COSIC

Bản quyền © 2010. TRUNG TÂM QUẢN LÝ NHÀ VÀ GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG. Giữ toàn quyền
Địa chỉ: 255 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh   |   ĐT: (028) 6.6815.185
E-mail: info@cosic.vn | Website: www.cosic.vn

Trên cùng
Designed by