Quá trình hình thành và phát triển
Trung tâm Thông tin và Dịch vụ xây dựng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 182/2005/QĐ-UB ngày 30/9/2005 của UBND thành phố và hoạt động theo Quyết định số 600/QĐ-SXD-TCCB ngày 06/08/2012 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm thông tin và dịch vụ xây dựng, trên cơ sở kế thừa, bổ sung và chuyển đổi từ Chi cục Bản đồ và Khảo sát xây dựng TP. Hồ Chí Minh.
Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng, Trung tâm chịu sự điều chỉnh của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
Xác định mục tiêu hoạt động của Trung tâm là đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Giám đốc Sở giao và là đơn vị cung ứng dịch vụ tư vấn xây dựng có chất lượng cho xã hội, qua 10 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm đã hoàn thiện năng lực và tạo dựng thương hiệu trong lĩnh vực tư vấn xây dựng và kiểm định chất lượng công trình xây dựng với uy tín ngày càng cao, được khách hàng tín nhiệm.
Từ 01 đơn vị chỉ có 13 CB-VC khi mới thành lập với 03 phòng chuyên môn, đến nay Trung tâm có 09 phòng chuyên môn với nhân sự là 93 người, trình độ đại học và trên đại học chiếm trên 80% tổng số CB-CNV Trung tâm, trong đó có 01 Tiến sĩ ngành Xây dựng, 08 Thạc sĩ ngành Xây dựng và Kiến trúc
Căn cứ theo Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 06/07/2009 của Bộ Xây dựng, Trung tâm là tổ chức kiểm định hạng 1, nghĩa là có đủ năng lực thực hiện công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình dân dụng và công nghiệp bất kể quy mô, bao gồm cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III và cấp IV.
Ngoài việc là thành viên của Mạng Kiểm định quốc gia, Trung tâm còn được giao nhiệm vụ hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trong địa bàn TP. HCM và được hỗ trợ kinh phí đầu tư trang thiết bị, công nghệ trong lĩnh vực kiểm định chất lượng công trình xây dựng (Quyết định số 1843/QĐ-TTg ngày 05/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam” và Quyết định số 108/QĐ-BXD ngày 09/03/2015 của Bộ Xây dựng về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 749).
Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng giúp Trung tâm đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng, chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng.
Bên cạnh đó, Trung tâm còn là đơn vị duy nhất lưu trữ và cung cấp các hồ sơ tài liệu ngành xây dựng thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1975 tới nay. Do đó, Trung tâm luôn đáp ứng kịp thời tất cả yêu cầu khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu lưu trữ quốc gia chuyên ngành xây dựng của các sở - ban - ngành, quận - huyện và các tổ chức kinh tế - xã hội, người dân…
Kế thừa kinh nghiệm và uy tín từ Chi cục bản đồ và khảo sát xây dựng, một trong những đơn vị đo đạc cấp thành phố, đã tạo dựng được vị thế và uy tín trong lĩnh vực đo đạc (thành lập từ năm 1990, đã từng thực hiện các dự án đo đạc lớn của nhà nước và cộng tác với đối tác nước ngoài trong các dự án trọng điểm của thành phố) cùng với những kết quả khả quan mà Trung tâm đã đạt được trong thời gian qua, Trung tâm đã có được sự tin tưởng của khách hàng đối với công tác quan trắc công trình, một trong những lĩnh vực hoạt động mà thị trường xây dựng đang có nhu cầu cao.
Với các chức năng, nhiệm vụ hiện có; Trung tâm có đầy đủ điều kiện để xây dựng một quy trình khép kín trong việc cung ứng các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực xây dựng : Cung cấp thông tin → Tư vấn xây dựng (đo đạc địa hình, khảo sát địa chất, lập dự án, thiết kế công trình, lập dự toán, quản lý dự án xây dựng, giám sát và quản lý dự án công trình xây dựng, chứng nhận chất lượng, kiểm định, thẩm tra chất lượng công trình…) → Định giá bất động sản/ định giá công trình…
Với phương châm hoạt động “Uy tín - Hiệu quả - Chất lượng”, đội ngũ cán bộ kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm, phong cách làm việc chuyên nghiệp, Trung tâm luôn làm hài lòng quý khách hàng, đối tác thông qua những sản phẩm dịch vụ chất lượng cao với thời gian hợp lý.


Đối tác COSIC

Bản quyền © 2010. TRUNG TÂM QUẢN LÝ NHÀ VÀ GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG. Giữ toàn quyền
Địa chỉ: 255 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh   |   ĐT: (028) 6.6815.185
E-mail: info@cosic.vn | Website: www.cosic.vn

Trên cùng
Designed by