Quy trình thiết kế

 

quytrinhthietke_vn
(click để phóng to)

 

Giải thích các kí hiệu trong qui trình thiết kế:

 

1. Biên bản họp với khách hàng: Biên bản họp

2. Phổ biến thông tin dự án và tiến độ dự án bằng các biểu mẫu: BM-TK01; BM-TK02

3. Phân công người thực hiện và kế hoạch thực hiện: Bảng phân công công việc

4. Sản phẩm thiết kế

  • Sản phẩm thiết kế bao gồm: bản vẽ, thuyết minh tính toán, dự toán.
  • Kết thúc thiết kế là thực hiện các công việc như: nghiệm thu, bàn giao, thanh lý hợp đồng.
  • Người có trách nhiệm kiểm tra phải chuẩn bị một danh sách các nội dung cụ thể sẽ kiểm tra bằng các biểu mẫu sau: BM-TK04; BM-TK05; BM-TK06; BM-TK07.

Các biểu mẫu và qui trình kèm theo qui trình thiết kế:

 

STT
Tên biểu mẫu và quy trình
Ký hiệu

1

Biên bản họp với khách hàng

2

Biểu mẫu thông tin dự án BM-TK01

3

Biểu mẫu tiến độ từng giai đoạn công việc của dự án BM-TK02

4

Bảng phân công công việc

5

Biểu mẫu yêu cầu sửa chữa BM-TK03

6

Biểu mẫu các nội dung kiểm tra bản vẽ kiến trúc BM-TK04

7

Biểu mẫu các nội dung kiểm tra bản vẽ kết cấu BM-TK05

8

Biểu mẫu các nội dung kiểm tra bản vẽ cơ điện BM-TK06

9

Biểu mẫu các nội dung kiểm tra toàn bộ hồ sơ thiết kế BM-TK07

10

Qui trình lưu trữ, tham chiếu hồ sơ thiết kế QT-TK01

 
Đối tác COSIC

Bản quyền © 2010. TRUNG TÂM QUẢN LÝ NHÀ VÀ GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG. Giữ toàn quyền
Địa chỉ: 255 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh   |   ĐT: (028) 6.6815.185
E-mail: info@cosic.vn | Website: www.cosic.vn

Trên cùng
Designed by