Khảo sát địa hình, địa chất, quan trắc

1. Khảo sát địa hình:

++ Đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí phục vụ công tác giao – thuê đất, lập các loại bản vẽ phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình, quyền sử dụng đất.

++ Quan trắc lún, nghiêng, biến dạng công trình.

++ Công tác định vị công trình.

2. Khảo sát địa chất:

++ Khoan khảo sát địa chất công trình, khoan trên cạn , khoan dưới nước. Lấy mẫu nguyên dạng , mẫu xáo động.

++ Thí nghiệm trong phòng bao gồm các thí nghiệm 09 chỉ tiêu cơ lý thông thường , các thí nghiệm đặc biệt...

++ Thí nghiệm hiện trường, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT), thí nghiệm xuyên tỉnh (CPT), cắt cánh hiện trường...

++ Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn beton.

++ Quan trắc mực nước ngầm.

Đối tác COSIC

Bản quyền © 2010. TRUNG TÂM QUẢN LÝ NHÀ VÀ GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG. Giữ toàn quyền
Địa chỉ: 255 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh   |   ĐT: (028) 6.6815.185
E-mail: info@cosic.vn | Website: www.cosic.vn

Trên cùng
Designed by