Kiểm định, chứng nhận chất lượng

1. Kiểm định chất lượng công trình:
1.1 Nội dung:
- Kiểm định chất lượng công trình để cải tạo kiến trúc và cải tạo kết cấu.
- Kiểm định đánh giá chất lượng còn lại của công trình và đánh giá chất lượng sử dụng công trình.
- Kiểm định đánh giá sự cố công trình.
- Kiểm định kiện cáo do bị gây thiệt hại.
- Kiểm định kiện cáo do hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư và nhà thầu.
- Kiểm định kiện cáo do tài sản (tường chung, tường riêng, lấn chiếm không gian).
1.2 Mục đích:
- Kiểm tra chất lượng công trình để cải tạo kiến trúc và cải tạo kết cấu: Xác định khả năng chịu lực của kết cấu hiện trạng công trình, từ đó đánh giá được khả năng cải tạo kiến trúc, kết cấu công trình để phục vụ cho việc thay đổi công năng sử dụng, nâng tầng công trình.
- Kiểm định đánh giá chất lượng còn lại của công trình và đánh giá chất lượng sử dụng công trình: Xác định phần trăm chất lượng còn lại của công trình, đánh giá mức độ nguy hiểm công trình để phục vụ công tác định giá tài sản, cải tạo sửa chữa công trình.
- Kiểm định đánh giá sự cố công trình: Đánh giá sự cố công trình nhằm mục đích xác định mức độ nguy hiểm, thiệt hại của công trình và nguyên nhân gây ra sự cố công trình.
- Kiểm định kiện cáo do bị gây thiệt hại: Xác định nguyên nhân gây hư hỏng công trình, đánh giá mức độ nguy hiểm công trình. Kiến nghị biện pháp sửa chữa và dự toán chi phí sửa chữa hư hỏng công trình.
- Kiểm định kiện cáo do hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư  và nhà thầu: Đánh giá chất lượng công trình xây dựng, xác định giá trị xây dựng tại thời điểm kiểm tra.
- Kiểm định kiện cáo do tài sản:  Xác định kết cấu tường chung, tường riêng và lấn chiếm không gian dựa vào các tiêu chí kỹ thuật.
2. Kiểm tra chứng nhận chất lượng công trình:
2.1 Công tác tư vấn chứng nhận an toàn chịu lực và phù hợp chất lượng công trình xây dựng: thông tư số 16/2008/TT-BXD ngày 11/09/2008 quy định như sau
- Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực là việc kiểm tra, xác nhận công tác khảo sát, thiết kế và thi công xây dựng tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu đảm bảo an toàn chịu lực của công trình hoặc hạng mục công trình trước khi đưa vào sử dụng.
- Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng là việc đánh giá, xác nhận công trình hoặc hạng mục, bộ phận công trình xây dựng được thiết kế, thi công xây dựng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và các yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho công trình.
2.2 Mục đích:

Công tác kiểm tra và chứng nhận an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng (gọi tắt là kiểm tra chất lượng công trình xây dựng) của đơn vị Tư vấn là hoạt động độc lập, nhằm đánh giá và xác nhận chất lượng công trình xây dựng được hoàn thành phù hợp với thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng cho công trình và các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng xây dựng công trình.
2.3 Kết quả của công việc:
- Trung Tâm Thông Tin Và Dịch Vụ Xây Dựng báo cáo đánh giá và khuyến cáo các vấn đề chưa phù hợp về chất lượng để Chủ đầu tư biết và giải quyết.
- Xác nhận sự phù hợp về chất lượng công trình (nếu đạt yêu cầu) trước khi bàn giao đưa công trình vào sử dụng.Lĩnh vực tư vấn: Giám định tư pháp lĩnh vực xây dựng và kiểm định chất lượng xây dựng

245auco_q11Từ năm 2016 đến nay, Trung tâm đã thực hiện giám định khoảng 10 vụ việc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, cơ quan điều tra, tố tụng như...

Chi tiết...


Đối tác COSIC

Bản quyền © 2010. TRUNG TÂM QUẢN LÝ NHÀ VÀ GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG. Giữ toàn quyền
Địa chỉ: 255 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh   |   ĐT: (028) 6.6815.185
E-mail: info@cosic.vn | Website: www.cosic.vn

Trên cùng
Designed by