Lưu trữ hồ sơ ngành xây dựng

Công tác chung:

- Quản lý, khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ chuyên ngành xây dựng; thực hiện sao y, trích lục các hồ sơ, tài liệu thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng; xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành về nhà ở và các công trình xây dựng khác; tài liệu khảo sát địa chất công trình…

Các loại tài liệu lưu trữ chính đang quản lý, khai thác sử dụng:

  • Giấy phép xây dựng trước năm 1975 (gồm ba Khu vực Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định).
  • Giấy phép xây dựng, biên bản hoàn công, biên bản kiểm tra công trình hoàn thành sau năm 1975 về sau do Sở Xây dựng và Văn phòng Kiến trúc sư trưởng cấp.
  • Hồ sơ giám định - thẩm kế, duyệt dự toán, đấu thầu.
  • Hồ sơ duyệt thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán, thẩm định thiết kế cơ sở, phê duyệt dự án phát triển nhà, dự án đầu tư xây dựng nhóm B-C.
  • Hồ sơ chứng chỉ hành nghề xây dựng.
  • Hồ sơ quản lý nhà, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.
  • Tài liệu đạt giải cuộc thi thiết kế chung cư điển hình.


Công tác lưu trữ, trích lục hồ sơ xây dựng từ đầu năm 2016 đến nay

logoTổ chức tốt công tác tiếp nhận nộp lưu của các phòng chuyên môn Sở Xây dựng tổng cộng gần 300 mét giá tài liệu gồm: Văn phòng Sở, Thẩm định dự án, Cấp phép xây dựng, Tổ cấp CCHN, Phát triển nhà và thị trường bất động sản…

Chi tiết...


Đối tác COSIC

Bản quyền © 2010. TRUNG TÂM QUẢN LÝ NHÀ VÀ GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG. Giữ toàn quyền
Địa chỉ: 255 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh   |   ĐT: (028) 6.6815.185
E-mail: info@cosic.vn | Website: www.cosic.vn

Trên cùng
Designed by