Thiết kế quy hoạch, kiến trúc, kết cấu
  • Thiết kế quy hoạch bao gồm:
    • Quy hoạch chung.
    • Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 và 1/500.
  • Thiết kế công trình bao gồm:
    • Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư xây dựng.
    • Thiết kế kỹ thuật.


Chức năng Phòng Khảo Sát – Thiết Kế

logo

Phòng Khảo sát – Thiết kế được thành lập từ những ngày đầu thành lập Trung tâm, đảm nhận tất cả các chức năng về kỹ thuật xây dựng. Cùng với sự lớn mạnh của Trung tâm, được thị trường biết đến nhiều hơn, dần dần phòng càng có nhiều công trình, nhiều dự án, nhân sự cũng tăng dần...

Chi tiết...


Đối tác COSIC

Bản quyền © 2010. TRUNG TÂM QUẢN LÝ NHÀ VÀ GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG. Giữ toàn quyền
Địa chỉ: 255 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh   |   ĐT: (028) 6.6815.185
E-mail: info@cosic.vn | Website: www.cosic.vn

Trên cùng
Designed by