Tin nội bộ
Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 9 năm 2018
Thứ tư, 23 Tháng 5 2018 17:03
logo

Thực hiện Thông báo số 4821/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. 

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, như sau:

Chi tiết...
Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 16 năm 2017.
Thứ tư, 25 Tháng 10 2017 09:06
logo

Thực hiện Thông báo số 15423/TB-SXD-TTDVXD ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ   hành nghề hoạt động xây dựng. 

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, như sau:

 

Chi tiết...
Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 15 năm 2017.
Thứ hai, 09 Tháng 10 2017 10:23
logo

Thực hiện Thông báo số 14591/TB-SXD-TTDVXD ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ   hành nghề hoạt động xây dựng. 

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, như sau:

Chi tiết...
Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 11 năm 2017.
Thứ năm, 10 Tháng 8 2017 13:32
logo

Thực hiện Thông báo số 10870/TB-SXD-TTDVXD ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ   hành nghề hoạt động xây dựng.

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, như sau:

Chi tiết...
Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 10 năm 2017.
Thứ năm, 27 Tháng 7 2017 13:54
logo

Thực hiện Thông báo số 10178/TB-SXD-TTDVXD ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ   hành nghề hoạt động xây dựng.

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, như sau:

Chi tiết...
Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 9 năm 2017.
Thứ ba, 11 Tháng 7 2017 14:47
logo

Thực hiện Thông báo số 9232/TB-SXD-TTDVXD ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thông báo đến cá nhân tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, như sau

Chi tiết...
Thông báo về tổ chức lại Trung tâm Thông tin và Dịch vụ xây dựng thành Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng.
Thứ sáu, 07 Tháng 7 2017 00:00
logo Ngày 7/7/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 3555/QĐ-UBND về tổ chức lại Trung tâm Thông tin và Dịch vụ xây dựng thành Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng.
Quyết định số 3555/QĐ-UBND
Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 7 năm 2017.
Thứ ba, 13 Tháng 6 2017 16:59
logo

Thực hiện Thông báo số 7394/TB-SXD-TTDVXD ngày 26 tháng 5 năm 2017 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thông báo đến cá nhân tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, như sau:

Chi tiết...
Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 6 năm 2017.
Thứ ba, 30 Tháng 5 2017 13:58
logo

Thực hiện Thông báo số 6491/TB-SXD-TTDVXD ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thông báo đến cá nhân tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, như sau:

Chi tiết...
Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 5 năm 2017.
Thứ tư, 17 Tháng 5 2017 16:52

logoThực hiện Thông báo số 4922/TB-SXD-TTDVXD ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Chi tiết...
Bắt đầuLùi12345Tiếp theoCuối

Trang 1 trong tổng số 5
Đối tác COSIC

Bản quyền © 2010. TRUNG TÂM QUẢN LÝ NHÀ VÀ GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG. Giữ toàn quyền
Địa chỉ: 255 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh   |   ĐT: (028) 6.6815.185
E-mail: info@cosic.vn | Website: www.cosic.vn

Trên cùng
Designed by