Giới thiệu chung về công đoàn trung tâm

Công đoàn Trung tâm Thông tin và Dịch vụ xây dựng hoạt động cho đến nay đã trải qua ba nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ III (2010-2012), dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Trung tâm Thông tin và Dịch vụ xây dựng và chỉ đạo sâu sát của Công đoàn Sở Xây dựng, Công đoàn Trung tâm đã kiện toàn tổ chức và phối hợp với Lãnh đạo Trung tâm hoạt động tích cực trong việc tham gia thực hiện quản lý đơn vị và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tổ chức và giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị, Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức hàng năm.

CƠ CẤU TỔ CHỨC:

* Theo Quyết định số 224/QĐ-CĐS ngày 20/4/2010 của Công đoàn Sở Xây dựng về việc công nhận Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Thông tin và Dịch vụ xây dựng nhiệm kỳ III (2010-2012) gồm các đồng chí:

1. Võ Anh Tôn Chủ tịch
2. Lê Thị Thu Hồng P. Chủ tịch
3. Phạm Thị Ngọc Ánh Ủy viên

 

* Ban thanh tra nhân dân Nhiệm kỳ III (2010-2012) gồm các đồng chí:

1. Lê Dzân Hồng Việt Trưởng ban
2. Đào Phi Giao Thành viên
3. Đặng Thị Ngọc Hà Thành viên

 

* Gồm có 06 Tổ công đoàn:

1. Tổ công đoàn Phòng Hành chính
2. Tổ công đoàn Phòng Thông tin
3. Tổ công đoàn Phòng Tư vấn pháp lý nhà đất
4. Tổ công đoàn Phòng Kiểm định
5. Tổ công đoàn Phòng Khảo sát Địa hình – Địa chất
6. Tổ công đoàn Phòng Quy hoạch – Kiến trúc

 

 
Đối tác COSIC

Bản quyền © 2010. TRUNG TÂM QUẢN LÝ NHÀ VÀ GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG. Giữ toàn quyền
Địa chỉ: 255 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh   |   ĐT: (028) 6.6815.185
E-mail: info@cosic.vn | Website: www.cosic.vn

Trên cùng
Designed by