Tình hình hoạt động của công đoàn năm 2010

Trong năm 2010, tình hình hoạt động của Trung tâm có nhiều biến chuyển tích cực; các chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm được triển khai đầy đủ, khối lượng công việc tăng, doanh thu được nâng cao, thu nhập được cải thiện, giúp người lao động phấn khởi và yên tâm công tác, góp sức vào sự phát triển của Trung tâm trong các giai đoạn tiếp theo.

Hoạt động công đoàn tại Trung tâm vừa bám sát những chương trình, kế hoạch do Công đoàn Khối và Công đoàn Sở triển khai vừa bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Nhưng do mặt bằng trụ sở chật hẹp nên Công đoàn Trung tâm chưa thể chủ động xây dựng các chương trình riêng của Trung tâm.

Số lượng người lao động đạt trình độ đại học tại Trung tâm là 55 CB-VC, chiếm tỷ lệ 90,16% (55/61 CB-VC), đây là một điều kiện rất thuận lợi cho Công đoàn Trung tâm trong việc triển khai các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước và Liên đoàn lao động có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động.

Bên cạnh đó, Công đoàn cũng thường xuyên phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức các buổi họp mặt, tổ chức tham quan, tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con của người lao động đang công tác tại đơn vị trong các ngày lễ lớn như ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ 20/10, ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6…tạo sự gắn bó, đoàn kết trong tập thể Trung tâm.

 
Đối tác COSIC

Bản quyền © 2010. TRUNG TÂM QUẢN LÝ NHÀ VÀ GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG. Giữ toàn quyền
Địa chỉ: 255 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh   |   ĐT: (028) 6.6815.185
E-mail: info@cosic.vn | Website: www.cosic.vn

Trên cùng
Designed by