Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2014
Thứ hai, 24 Tháng 11 2014 10:58

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2014.

Căn cứ Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về tuyển dụng viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 901/QĐ-SXD-TCCB ngày 15/8/2014 của Sở Xây dựng về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2014 cho Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng;

Căn cứ Kế hoạch số 663/KH-TTDVXD-HCTH ngày 03/11/2014 của Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng về việc tuyển dụng viên chức,

Nay Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2014. Nội dung chi tiết xem 2 file: thong bao tuyen dung vien chuc 2014.doc  thong bao bo sung tuyen dung_neu cu the chuyen mon.doc

 
Đối tác COSIC

Bản quyền © 2010. TRUNG TÂM QUẢN LÝ NHÀ VÀ GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG. Giữ toàn quyền
Địa chỉ: 255 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh   |   ĐT: (028) 6.6815.185
E-mail: info@cosic.vn | Website: www.cosic.vn

Trên cùng
Designed by