HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ CÔNG VIỆC VÀ GIAO NỘP HỒ SƠ VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN

       

HƯỚNG DẪN

 LẬP HỒ SƠ CÔNG VIỆC

VÀ GIAO NỘP HỒ SƠ VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN 

      

Nội dung chi tiết xin xem file: HUONG DAN LAP HO SO HIEN HANH - HUONG DAN 2015.doc

 

 

     

 

 

 

 

      

 

 

 

 

       

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Đối tác COSIC

Bản quyền © 2010. TRUNG TÂM QUẢN LÝ NHÀ VÀ GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG. Giữ toàn quyền
Địa chỉ: 255 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh   |   ĐT: (028) 6.6815.185
E-mail: info@cosic.vn | Website: www.cosic.vn

Trên cùng
Designed by