Thông báo về tổ chức lại Trung tâm Thông tin và Dịch vụ xây dựng thành Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng.
Thứ sáu, 07 Tháng 7 2017 00:00

Ngày 7/7/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 3555/QĐ-UBND về tổ chức lại Trung tâm Thông tin và Dịch vụ xây dựng thành Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng. (tải về Quyết định số 3555/QĐ-UBND ngày 7/7/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố).

    - Tên giao dịch tiếng Việt: Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

    - Tên giao dịch tiếng Anh: Housing Management and Contruction Inspection Center.

    - Tên viết tắt: HMCIC

    - Trụ sở đặt tại: Cao ốc 255, Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

    - Chức năng: Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Sở Xây dựng, thực hiện chức năng quản lý vận hành nhà thuộc sở hữu nhà nước, giám định hoạt động xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chuyển giao khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực xây dựng, lưu trữ và thông tin xây dựng và các hoạt động dịch vụ công trong lĩnh vực xây dựng, quản lý nhà và các công trình xây dựng khác.

     - Nhiệm vụ:

          1. Về thông tin lưu trữ:

                   * Thực hiện thu thập, cập nhật, lưu trữ và tổ chức chỉnh lý, số hóa, khai thác, sử dụng, trích lục, trích sao các loại tài liệu, bản đồ, bản vẽ, hồ sơ có liên quan đến lĩnh vực xây dựng và quản lý nhà của Sở Xây dựng Thành phố;

                   * Nghiên cứu các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý ngành xây dựng; thiết lập cơ sở dữ liệu quản lý xây dựng, quản lý nhà và công trình xây dựng khác; tham gia thẩm tra các dự án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý ngành xây dựng ở cấp thành phố và các quận – huyện; cung cấp các dịch vụ về công nghệ thông tin liên quan lĩnh vực xây dựng cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu;

                   * Phối hợp với phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân quận – huyện để hình thành hệ thống thông tin lưu trữ chuyên ngành xây dựng của Thành phố.

          2. Về quản lý vận hành nhà thuộc sở hữu nhà nước

                   * Tiếp nhận quỹ nhà do cơ quan có thẩm quyền giao, lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xác lập nhà thuộc sở hữu nhà nước; Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, tính toán giá đối với các trường hợp xin thuê, xin mua nhà thuộc sở hữu nhà nước;

                   * Quản lý, bố trí, cho thuê, theo dõi việc sử dụng quỹ nhà được giao, đề xuất thu hồi nhà thuộc sở hữu nhà nước; quản lý vận hành, thuê đơn vị quản lý vận hành quỹ nhà được giao; Xây dựng, ban hành nội quy quản lý, sử dụng nhà; Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện bảo trì, cải tạo, xây dựng lại nhà thuộc sở hữu nhà nước được giao quản lý;

                   * Kiểm tra, theo dõi phát hiện kịp thời và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng nhà thuộc sở hữu nhà nước; tham gia  xử lý các khiếu nại, tố cáo, tố tung trong lĩnh vực quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước.

 
Đối tác COSIC

Bản quyền © 2010. TRUNG TÂM QUẢN LÝ NHÀ VÀ GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG. Giữ toàn quyền
Địa chỉ: 255 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh   |   ĐT: (028) 6.6815.185
E-mail: info@cosic.vn | Website: www.cosic.vn

Trên cùng
Designed by